معایب به تاخیر انداختن بارداری

معایب به تاخیر انداختن بارداری

به سختی باردار شدن بزرگترین عارضه جانبی بارداری پس از چهل سالگی است

 زیرا تعداد تخمکها کاهش می یابد و معمولا تخمکهای تولید شده دارای مشکلات کروموزومی مانند سقط جنین و نقص های مادرزادی میباشند

منبع: نی نی +