بعد از داشتن یک بارداری پوچ چه زمانی می توان دوباره اقدام کرد؟

بعد از داشتن یک بارداری پوچ چه زمانی می توان دوباره اقدام کرد؟

در این ویدیو دلایل مختلف بارداری پوچ و زمان مناسب برای بارداری مجدد ذکر می شود

بعد از داشتن یک بارداری پوچ چه زمانی می توان دوباره اقدام کرد؟

اول از همه باید علت بارداری پوچ را پیدا کرد و آن را درمان کرد

منبع: نی نی +