اندومتریوز

اندومتریوز

اندومتریوز چیست و چگونه باروری را تحت تاثیر قرار میدهد، علایم و روش های درمانی آن چیست؟ 

 عارضه ی اندومتریوز زمانی رخ میدهد که بافتی همانند بافت داخل رحم در جایی خارج از رحم رشد کند

 

منبع: نی نی +