نطفه دوقلوها

نطفه دوقلوها

آیا می دانید شکل گیری نطفه دوقلوها به صورت همسان و غیر همسان چگونه است و به چه عواملی بستگی دارد؟

در این ویدیو به نحوه و شرایط شکل گیری نطفه دوقلوها پرداخته شده است

منبع: نی نی +