کاهش حساسیت کودک با مصرف آجیل توسط مادران!

یافته های تازه نشان می دهند، فرزندانی که مادران شان در طول دوران بارداری بادام شیرین و آجیل خورده باشند، به حساسیت مبتلا نخواهند شد.

دکتر لیندسی فرایزر، متخصص اطفال بیمارستان کودکان بوستون و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته های ما نشان می دهند، نوزادانی که مادران شان در طول دوران بارداری گردو، بادام شیرین، پسته، بادام و فندوق خورده اند یک سوم کمتر از نوزادان دیگر به حساسیت مبتلا می شوند. "

محققان باور دارند، مصرف آجیل توسط مادر، کودک را در مقابل حساسیت حفاظت می کند. اما عوامل دیگری وجود دارند که ممکن است بتوانند این تفاوت را توضیح دهند.

به عنوان مثال، زنانی که در مطالعه شرکت کرده بودند همزمان با آجیل، میوه و سبزیجات تازه نیز می خوردند.

منبع: BBC