پرهیز از مصرف الکل و سیگار

پرهیز از مصرف الکل و سیگار

زمانی که سعی دارید باردار شوید ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگی تان ضروری است، مثل پرهیز از مصرف الکل و سیگار

حتی اگر هنوز در عادت ماهیانه خود قرار دارید یا موعد تخمک گذاری تان فرا نرسیده است نیز باید سطح سلامتی خود را بهبود بخشیده تا شانس باروری خود را ارتقاع دهید

منبع: نی نی +