The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

تعبیر خواب بارداری چیست و خواب بارداری چه تعبیری دارد؟

رویاها مدتهاست که به خاطر مفاهیم روانشناختی نهفته در آنها، مورد بحث و تفسیر قرار می گیرند. این امر در مورد رویاهای خاصی مانند تعبیر خواب بارداری و خواب باردار شدن نیز صادق است. خواب خود نوعی توهم است که در حین حرکت سریع چشم در مرحله رِم رخ می دهد. رویاها بیشتر با افکار هیجانی و نه منطق در ارتباط هستند. به همین دلیل گاهی در اثر رویاهای "عجیب" از خواب بیدار می شویم. در عین حال که می توان خواب های مربوط به بارداری را به طرق مختلف تعبیر کرد، هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که نشان دهد هر رویای خاصی ریشه در واقعیت دارد. بسیاری از رویاهایی که می توانند در مورد بارداری به حقیقت بپیوندند بیشتر به ضمیر ناخودآگاه مربوط می شوند. اگر می خواهید بدانید که تعبیر خواب بارداری چیست و خواب بارداری چه تعبیری دارد، با ما همراه باشید:

تعبیر خواب بارداری چیست؟

1- اگر خواب ببینیم، خودمان باردار هستیم

یکی از نظریه هایی که در پس خواب بارداری وجود دارد این است که خواب ببینیم خودمان باردار هستیم. حتی ممکن است با تصور زندگی خود در دوران بارداری یا حتی با حالاتی مانند شکم بزرگ یا تهوع صبحگاهی از خواب بیدار شویم. تعبیر دقیق آن هر چه که هست، فکر بارداری باعث می شود که چنین خوابی ببینید.

2- خواب ببینیم شخص دیگری باردار است

ممکن است خواب دیگران را در وضعیت بارداری ببینید مثلا خواب ببینید همسرتان یا یکی از دوستان و بستگانتان باردار هستند. این نوع خوابها به احتمال زیاد نشان می دهد که شما یا زوج دیگر در صدد بارداری هستید.

3- در خواب می بینید که شخصی به شما می گوید باردار است

اگر در خواب شخص دیگری به شما بگوید که باردار است، احتمالاً به زودی پدر بزرگ یا مادربزرگ می شوید یا شاید دوستان یا عزیزان دیگری دارید که قصد دارند صاحب فرزند بشوند. تعاملات و افکاری که در ساعات بیداری رخ می دهند، به هیجانات ناهشیار و به رویاها راه پیدا می کنند.

4- تعبیر خواب بارداری دوقلویی

یکی دیگر از رویاهای رایج بارداری، رویایی است که در آن فرد دوقلو باردار می شوند. دیدن چنین رویائی به این معنا نیست که شما دوقلو باردار خواهید شد، بلکه به طور ناخودآگاه احتمال این سناریو به ذهنتان خطور می کند. توضیح دیگر این است که احتمالاً کسی در خانواده خودتان یا همسرتان یا حتی بین دوستانتان، دوقلو دارد. نتیجه این که تعبیر خواب بارداری دوقلویی در خواب به هیچ عنوان به این معنا نیست که در آینده دو قلو خواهید داشت.

5- تعبیر خواب بارداری ناخواسته

در عین حال که بسیاری مواقع خواب بارداری برنامه ریزی شده را می بینید، گاهی نیز ممکن است در خواب ببینید که ناخواسته باردار شدید. توضیح احتمالی این نوع رویا، اضطرابی است که ممکن است به دلیل احتمال بارداری ناخواسته تجربه کنید. با این حال، درست مانند سایر رویاهای مربوط به بارداری، خواب دیدن بارداری ناخواسته به معنای تحقق آن نیست.

6- اضطراب بارداری

همه خواب های مربوط به بارداری لزوما "رویا" نیستند و این کاملاً طبیعی است. خواب های مربوط به اضطراب را می توان به ترس از بارداری نسبت داد یا شاید باردار هستید و نگرانی های اساسی را تجربه می کنید.

منبع احتمالی این اضطراب مربوط به نوسانات هورمونی است که در دوران بارداری بیشتر نمایان می شود، اما می تواند در طول ماه برای خانمهای غیرباردار نیز رخ دهد.

حقایق جالب دیگر در مورد رویاها

از آنجا که پژوهش زیادی در مورد خواب بارداری وجود ندارد، ریشه یابی رویاهای بارداری به عنوان واقعیت دشوار است. اما حداقل می دانیم:

• هرچه بیشتر بخوابید، به احتمال زیاد بیشتر خواب می بینید. خواب های نیمروز نیز چنین هستند.

• اگر باردار هستید، ممکن است به دلیل افزایش خواب ناشی از خستگی بارداری، بیشتر خواب ببینید.

• یک مطالعه قدیمی مربوط به سال 1993 نیز نشان داد که هر چه بیشتر از بارداری می گذرد، رویاها برجسته تر می شوند.

• رویاها می توانند به فرصت هایی برای خلاقیت تبدیل شوند. مطالعه ای در سال 2005 نشان داد افرادی که خواب می بینند به ایده های جدیدی که در خواب می رسند که در عالم بیداری به دلیل وجود منطق امکان شکل گیری این ایده ها وجود نداشت.

• کابوس دیدن گاه به گاه طبیعی است، اما کابوس های مکرر می تواند نشان دهنده اختلال خواب مرتبط با سلامت روانی باشد که باید توسط متخصص بررسی شود.

• اکثر افراد بیشتر خواب هایی را می بینند، به یاد نمی آورند.

کلام آخر

در حالی که گاهی اوقات رویاها می توانند بسیار واقعی به نظر برسند، مواردی مانند بارداری به ندرت محقق می شوند. روانشناسان تعبیر خواب بارداری را بیشتر به افکار ناخودآگاه فرد مربوط می دانند. اگر خواب بارداری می بینید و از این بابت ناراحت هستید یا اختلال خواب دارید، احتمالاً نیاز دارید تا برای رهایی از افکار هیجانی عمیق به درمانگر مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر:

تعبیر خواب سیب در بارداری چیست؟

تعبیر خواب طوطی در بارداری چیست؟

خواب بد و آشفته دیدن در بارداری به چه معنی است؟

تعبیر خواب بارداری یا تعبیر خواب باردار شدن چیست؟

?پرسش و پاسخ های تعبیر خواب بارداری

اگر خواب ببینیم، خودمان باردار هستیم، چه تعبیری دارد؟

یکی از نظریه هایی که در پس خواب بارداری وجود دارد این است که خواب ببینیم خودمان باردار هستیم. حتی ممکن است با تصور زندگی خود در دوران بارداری یا حتی با حالاتی مانند شکم بزرگ یا تهوع صبحگاهی از خواب بیدار شویم. تعبیر دقیق آن هر چه که هست، فکر بارداری باعث می شود که چنین خوابی ببینید.

اگر خواب بینیم که شخصی به ما می گوید باردار است چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب شخص دیگری به شما بگوید که باردار است، احتمالاً به زودی پدر بزرگ یا مادربزرگ می شوید یا شاید دوستان یا عزیزان دیگری دارید که قصد دارند صاحب فرزند بشوند. تعاملات و افکاری که در ساعات بیداری رخ می دهند، به هیجانات ناهشیار و به رویاها راه پیدا می کنند.

تعبیر خواب بارداری دوقلویی چیست؟

یکی دیگر از رویاهای رایج بارداری، رویایی است که در آن فرد دوقلو باردار می شوند. دیدن چنین رویائی به این معنا نیست که شما دوقلو باردار خواهید شد، بلکه به طور ناخودآگاه احتمال این سناریو به ذهنتان خطور می کند. توضیح دیگر این است که احتمالاً کسی در خانواده خودتان یا همسرتان یا حتی بین دوستانتان، دوقلو دارد. نتیجه این که تعبیر خواب بارداری دوقلویی در خواب به هیچ عنوان به این معنا نیست که در آینده دو قلو خواهید داشت.

تعبیر خواب بارداری ناخواسته چیست؟

در عین حال که بسیاری مواقع خواب بارداری برنامه ریزی شده را می بینید، گاهی نیز ممکن است در خواب ببینید که ناخواسته باردار شدید. توضیح احتمالی این نوع رویا، اضطرابی است که ممکن است به دلیل احتمال بارداری ناخواسته تجربه کنید. با این حال، درست مانند سایر رویاهای مربوط به بارداری، خواب دیدن بارداری ناخواسته به معنای تحقق آن نیست.

منبع: healthline