مادران مسن مهربان ترند!

یافته های تازه نشان می دهند، فرزندان مادران مسن با مشکلات رفتاری، اجتماعی و روحی کمتری دست و پنجه نرم می کنند.

میانگین سن مادران در کشورهای توسعه یافته مثل بریتانیا در حال افزایش است و خطر همه چیز درباره سقط جنین! که از جمله عوارض بارداری در سنین بالا است در حال افزایش است.

اما بلوغ روانی مادران مسن می تواند تاثیر مثبتی بر حفظ تندرستی فرزندان شان داشته باشد.

نتایج مطالعه دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه کپنهاگ بر روی بیش از چهار هزار و هفتصد مادر مسن دریافتند، مادران مسن فرزندان شان را سرزنش نمی کنند، با آنها مهربان ترند و تاثیر زیادی در رشد اجتماعی و ارتقاء مهارت های ارتباطی و زبانی ایفاء می کنند.

دکتر دیون سومر، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه کپنهاگ و سرپرست این مطالعه گفت:" بلوغ روانی مادران مسن به آنها کمک می کند تا از محیط روانی مثبتی برای فرزندان شان فراهم کنند. "

منبع: independent