ملاقات تخمک و اسپرم

ملاقات تخمک و اسپرم

به محض اینکه تخمک توسط تخمدان آزاد میشود از یکی از لوله های فالوپ بالا رفته و به سمت رحم حرکت می کند و در پهن ترین قسمت لوله در انتظار بارور شدن می ایستد

منبع: نی نی +