The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

جنون جوانی پدران مسن، فرزندان آنها را تهدید می کند!

یافته های تازه نشان می دهند، فرزندان پدران مسن بیش از فرزندان پدران جوان در معرض ابتلاء به جنون جوانی قرار دارند.

محققان پیش از این، افزایش سن مادر را در ابتلاء نوزادان به اوتیسم تاثیر گذار می دانستند، اما یافته های تازه نشان داده اند، پدران مسن، جهش های ژنتیکی زیادی - اوتیسم و جنون جوانی - را به فرزندان منتقل می کنند.

پروفسور زیبگنیو رافائل، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز و سرپرست این مطالعه گفت:" کودکانی که در 20 سالگی پدران شان متولد شده اند، 25 جهش ژنتیکی از پدران شان به ارث برده اند، در حالی است که نوزادانی که در 40 سالگی پدران شان به دنیا آمده اند بیش از 40 جهش ژنتیکی دریافت کرده اند. "

او افزود:" یافته ما نشان می دهد، افزایش سن پدر خطر بروز اوتیسم، جنون جوانی و ... را در فرزند 30 درصد افزایش می دهد. "

پس از مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات پزشکی 78 خانواده ای که علایم و نشانه های بروز اختلالات ژنتیکی و روانی در فرزندان شان نمایان شده دریافتند، افزایش سن پدر نقش بسیار مهمی در بروز بیماری ها ایفاء می کند.

دکتر ژانت روزنبرگ، محقق دانشگاه جان هاپکینز و همکار این مطالعه گفت:" باید به این نکته نیز توجه کرد که علاوه بر سن پدر، عوامل محیطی و ... نیز در بروز اختلالات ژنتیکی و روانی تاثیر گذارند. "

منبع: fitpregnancy