The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا چاقی مانع بارداری می شود؟

اگر برای باردار شدن تلاش می کنید باید بدانید که اضافه وزن و رنج بردن از چاقی احتمال باردار شدن و داشتن فرزند سالم را کم می کند.

اگر قصد دارید بچه دار شوید و از اضافه وزن و چاقی رنج می برید باید از رژیم غذایی سالم پیروی و ورزش کنید. کاهش اندک وزن نیز تاثیر مثبتی بر حفظ تندرستی مادر و نوزاد ایفاء می کند. کارشناسان باور دارند، وزن پدر نیز در باردار شدن مادر تاثیر گذار است.

 

تاثیر اضافه وزن و چاقی بر بارداری و قدرت باروری

افزایش وزن، با به هم زدن تعادل هورمون هایی که نقش زیادی در بارداری ایفاء می کنند، قدرت باروری بانوان را کاهش می دهند.

  • احتمال باردار شدن بانوانی که شاخص توده بدن شان کمتر از 18.5 است، دو برابر بیش از بانوانی است که اضافه وزن دارند.
  • احتمال باردار شدن بانوانی که افزایش وزن دارند یا از چاقی رنج می برند اندک است.
  • ابتلاء به پر فشاری خون بارداری و چندقلوزایی در بانوانی که اضافه وزن دارند متداول است. بانوانی که از چاقی رنج می برند، دو برابر بیشتر از بانوانی که وزن شان طبیعی است به دیابت بارداری مبتلا می شوند.
  • بانوانی که از چاقی رنج می برند دو برابر بیشتر از بانوانی که وزن شان در محدوده طبیعی است سقط جنین می کنند.
  • فرزندان بانوانی که از چاقی رنج می برند، بزرگ تر از اندازه طبیعی هستند و به مراقبت های پزشکی ویژه نیاز دارند.

شاخص توده بدن برای تشخیص اضافه وزن و چاقی

بهترین معیار تعیین اضافه وزن و چاقی شاخص توده بدن است. با تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد به راحتی می توانید شاخص توده بدن تان را مشخص کنید. شاخص توده بدن طبیعی بین 18.5 تا 24.9 است. شاخص توده بدن بین 25 تا 29.9 و بیش از 30 نشان دهنده اضافه وزن و چاقی است.

پس از مراجعه به متخصص تغذیه و پیروی کردن از رژیم غذایی سالم و ورزش کردن، می توانید وزن تان را کم کنید.

مطالعه بیشتر : 

1- تاثیر چاقی بر ناباروری در زنان

2- چاقی مادران

 

منبع: yourfertility