مقدار مناسب شیردهی

مقدار مناسب شیردهی

این حقیقت وجود دارد که الگوهای دفع نوزاد در روزهای ابتدایی تولد می تواند علائم بسیار خوبی برای شما باشد تا از این طریق مطمئن شوید که آیا شیردهی موفقی دارید یا نه؟

منبع: نی نی +