The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

پسر دار شدن و تغذیه مادر

آیا تغذیه مادر در جنسیت فرزند تاثیر گذار است؟ برای پسر دار شدن، مادر باید چه غذاهایی بخورد؟ رابطه تغذیه مادر و پسر دار شدن چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ها ویدیو "پسر دار شدن و تغذیه مادر" را مشاهده نمایید.

 

 

نقش تغذیه مادر برای پسر دار شدن

تحقیقات اخیر دانشگاه های اکستر و آکسفورد اولین شواهد مبنی بر تاثیر روش تغذیه مادر و جنسیت جنین را به دست آوردند در این پژوهش به خوبی نشان داده شده که میزان بالای انرژی دریافتی مادر هنگام لقاح رابطه ای مستقیم با پسر دار شدن جنین دارد این پژوهش در انگلستان و برای بارداری اول 740 مادری که از جنسیت جنین خود بی اطلاع بودن انجام شد، 56 درصد از مادرانی که در حوالی روز لقاح بیشترین میزان انرژی را دریافت کرده بودند دارای فرزند پسر شدند این مادران علاوه بر مصرف کالری بیشتر، حجم بیشتر و مواد مغذی متنوع تری مانند پتاسیم، کلیسیم و ویتامین E، C و B12 مصرف کرده بودند بنابراین اگر مادری ذخیره غذایی بدنی بالایی داشته باشد، بدون شک می تواند فرزند پسر زایمان کند.

 اگرچه این پدر است که از نظر ژنتیکی جنسیت فرزند را تعیین می کند اما با توجه به نتایج پژوهش های اخیر مادر نیز می تواند بر جنسیت برخی از فرزندان خود تاثیر گذار باشد.

اگر می خواهید جنسیت فرزند خود را قبل از بارداری تعیین کنید، دعوت می کنیم ویدیو "رابطه مستقیم زمان نزدیکی با تعیین جنسیت فرزندتان" را نیز مشاهده کنید.

همچنین می توانید از ابزار تقویم باروری و تخمک گذاری برای پیگیری چرخه قاعدگی، تخمک گذاری، روزهای باروری، افزایش شانس تعیین جنسیت و...  استفاده کنید.

 

مطالعه بیشتر: 

1- نقش تغذیه و زمان برقراری رابطه جنسی در تعیین جنسیت فرزند

 

 

منبع: نی نی +