جلوگیری از بارداری پس از زایمان

جلوگیری از بارداری پس از زایمان

انتخاب روش جلوگیری از بارداری بستگی به تغذیه نوزاد دارد، روشهای جلوگیری از بارداری پس از زایمان مادرانی که نوزاد خود را با شیر خشک تهیه می کنند با مادرانی که نوزاد خود را با شیر خود تغذیه می کنند متفاوت است...

منبع: نی نی +