سن مناسب باروری چه زمانی است؟

سن مناسب باروری برای بانوان 24 سال تا 35 سال است که بدن بیشترین توانایی را برای باردار شدن دارد و بعد از این سن قدرت باروری کم می شود

منبع: نی نی پلاس