The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

خاطرات بارداری (روز موعود)

روز موعود 

تو را در کدام جمله بیاورم و در کدام کلمه بگنجانم .

روزی که نهیب درونم مرا از وجود تو آگاه ساخت آن روز بهترین روز زندگی ام بود .

دیگر احساس تهی بودن و تنها بودن در من مُرد ...

 

 

و من لبریز شدم ، لبریز از وجود گرم تو نازنینم

فرشته کوچولوی من و بابا ...

تو با حضورت به زندگی ما عشق و صمیمیت دو چندان افزودی

امسال بهار برایمان رنگی دیگر خواهد داشت

امسال شکوفه ها برایمان زیباتر از هر سال می شکفند

و در کنار تمام زیباییهای بهار امسال، تو زیباترین شکفتن برایمان خواهی بود ...

" آریای نازنینم " بهار که بیاید تو نیز خواهی آمد ...

نمی دانم این چند ماه را چگونه سپری کنم.

اما روز موعود خواهد آمد، روزی که تو را عاشقانه

در آغوش بکشم و دلی سیر ببوسمت.

پسر گلممممممم دوستت داریم .

 

 * از طرف مامان رقیه و بابا حمید *

 

 

منبع: نی نی پلاس