بایدها و نبایدها در اقدام به بارداری و دوران بارداری

یکی از توصیه هایی که به خانم هایی که میخواهند برای بارداری اقدام کنند میشود این است که قبل از بارداری حتما مصرف اسید فولیک را آغاز کنند، مصرف اسید  فولیک جلوی ناهنجاری های عصبی و قلبی را در جنین می گیرد.

منبع: نی نی پلاس