روند شروع بارداری و آمادگی های آن

روند شروع بارداری با عقب افتادن عادت ماهانه آغاز می شود و در طی این دوران مادر باردار تغییرات مختلفی در بدن خود احساس می کند که این تغییرات ممکن است برای مادر باردار ایجاد نگرانی کند...

منبع: نی نی پلاس