غربالگری نوزادان - بخش دوم

با غربالگری نوزادان می توان تا حدود 500 بیماری متابولیک ارثی را تشخیص داد، این بیماری ها و اختلالات اغلب شایع هستند و اگر درمان نشوند می توانند عوارض شدیدی برای نوزاد داشته باشند.

منبع: نی نی پلاس