غربالگری نوزادان - بخش سوم

شیوع اختلالات متابولیک ارثی در نوزادان دختر و پسر یکسان است و زمانی بروز می کند که یک کپی از ژن معیوب هر یک از والدها به نوزاد برسد که اغلب در ازدواج های فامیلی اتفاق می افتد.

منبع: نی نی پلاس