پیشگیری از زردی نوزاد در بارداری با تغذیه مادر امکان دارد؟

زردی نوزاد مطلقا به تغذیه یا عوامل دیگر ارتباط ندارد. فلسفه زردی در نوزاد این است که چون نوزاد در داخل رحم اکسیژن کمتری از طریق مادر نصیبش می شود، تعداد گلبول های قرمزش افزایش می یابد (در بالغین 5-4 میلیون است و در جنین تا 7 میلیون افزایش می یابد) به محض تولد گلبول های قرمز اضافی باید از بین بروند تا به حد 5 میلیون برسند، چون مواد حاصل از انهدام گلبول های قرمز یا بیلی روبین که عامل زردی است در کبد تجزیه و قابل دفع از طریق کلیه و ادرار است این پدیده در برخی از نوزادان کمتر اتفاق می افتد، لذا بیلی روبین اضافی به شکل زردی نمایان می شود به همین دلیل است که با چراغ های فلورسنت مخصوص و تاباندن آن به پوست نوزاد قسمتی از بیلی روبین تجزیه و دفع می شود. در مواقعی که زردی خیلی بالا برود و از 20 تجاوز نماید، باید تعویض خون به وسیله متخصص نوزاد ورزیده انجام شود در نوزادان نارس- مادرانی که گروه خونی به ویژه O- داشته باشند پدیده زردی حادتر است. بنابراین از قبل نمی توان پیش بینی کرد که نوزاد زردی می گیرد یا نه و راهی برای پیشگیری از این قضیه وجود ندارد و به تغذیه و دارو هم ارتباطی ندارد.

زردی نوزاد را چطور تشخیص دهیم؟

زردی  با سفید شدن چشم ، بدن و مخاط ها تشخیص داده می شود. معمولا زردی از چشم ها و سر شروع می شود و هر چه پایین تر بیاید یعنی به شکم و اندام ها برسد درجه زردی بیشتر است. برخی مواقع پزشکان برای تشخیص زردی آزمایش خون هم درخواست می کنند. اگر همراه با زردی نوزاد بی حال باشد، شیر نخورد و یا درجه حرارت بدنش کم و یا زیاد شود ، احتمال خطر بالاتر است.