موش نمدی

آموزش دوخت عروسک موش با پارچه نمدی

وسایل مورد نیاز:

تکه پارچه نمدی + یک تکه کوچک پارچه نمدی به رنگ روشن برای شکم نخ(کتان)،

نخ کوبلن،

سوزن،

سوزن ته گرد

الیاف مناسب برای پر کردن

مداد یا ماژیک مخصوص پارچه

مرحله اول: الگو ها را روی کاغذ بکشید. سپس آن ها را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید. دو تکه مربوط به بدن را روی هم گذاشته و با سوزن به هم وصل کنید. قسمت جلوی بدن موش را با دقت بدوزید و دوخت را از قسمتی که بینی موش را تشکیل می دهد شروع کرده و تا پایین ادامه دهید. .

مرحله دوم: تکه مربوط به بدن را باز کنید و تکه مربوط به پشت را از قسمت باریک آن در وسط لبه بالای بدن قرار دهید ابتدا بالای آن را بدوزید. سپس دوخت را از یک طرف بدن شروع کنید و دو تکه را به هم بدوزید.

 

مرحله سوم: قسمت پایین گوش را تا کنید و در صورت تمایل داخل آن را با مداد کمی رنگی کنید. گوش تا شده را در جای مناسب داخل بدن موش قرار داده و قسمت پایین گوش در لبه کار قرار می گیرد و لایه های مورد نظر را با دقت بدوزید(یعنی تکه مربوط به بدن، پشت و گوش).

 

مرحله چهارم: دوخت را تا قسمت پایین بدن موش ادامه دهید. مراحل دوخت را برای طرف دیگر بدن نیز تکرار کنید. قسمت کوچکی را در پایین بدن برای پر کردن و برگرداندن آن باز بگذارید. موش را به رو برگردانید و آن را با الیاف مناسب پر کنید. قسمت باز را با دقت بدوزید.

مرحله پنجم: دست موش را مطابق تصویر روی سینه ی موش قرار داده و آن را به بدن بدوزید. تکه مربوط به شکم را در جای مناسب روی دست قرار داده و دوخت آن را کامل کنید وقتی به دست ها رسیدید آن ها را تا کرده و به تکه مربوط به شکم بدوزید.

مرحله ششم با استفاده از نخ کوبلن مشکی اجزای صورت یعنی چشم ها، بینی و دهان موش را با کوک های مناسب کامل کنید. برای کامل کردن دم یک تکه به شکل نوار باریک از پارچه نمدی بریده، سپس آن را لوله کرده و به بدن موش بدوزید.

مرحله هفتم: پاها را نیز در دو طرف دم به زیر بدن موش بدوزید.

منبع: نی نی پلاس