عروسک تدی

آموزش مرحله به مرحله تصویری دوخت عروسک تدی

وسایل مورد نیاز

پارچه پشمی: برای بدن، دست، دم

پارچه کتان طرح دار: برای روی گوش ها

پارچه نمدی: برای اجزای صورت، چند رنگ مختلف

نخ گلدوزی: برای دوخت اجزای صورت

سوزن،سوزن ته گرد، نخ، قیچی

الیاف مناسب برای پر کردن

چرخ خیاطی

مرحله اول:

تکه های الگو را کشیده سپس آن ها را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید.

مرحله دوم:

الگو گوش را روی پارچه کتان طرح دار نیز قرار داده و مطابق آن ببرید. تکه های مربوط به گوش را روی هم گذاشته و دوخت آن را انجام دهید. گوش ها را به رو برگردانید.

مرحله سوم:

دور تا دور دست ها و دم را نیز با دقت بدوزید. قسمت پایین آن ها را باز بگذارید سپس آن ها را به رو برگردانید. دست ها را پر کنید و قسمتی از انتهای آن را خالی بگذارید.

مرحله چهارم:

با استفاده از پارچه نمدی تکه های مربوط به چشم ها، بینی و دهان تدی را آماده کنید. آن ها را با سوزن به صورت وصل کنید و دوخت آن ها را با کمک نخ گلدوزی به رنگ مناسب انجام دهید

مرحله پنجم:

گوش ها و دست ها را در جای مناسب با سوزن به تکه روی بدن وصل کنید. تکه دیگر بدن را روی آن قرار داده و با سوزن آن ها را به هم وصل کنید. دور تا دور کار را با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را بین پاهای آن باز بگذارید. تدی را به رو برگردانید و داخل بدن را پر کنید. قسمت باز را بدوزید.

مرحله ششم:

برای دوختن دم، لبه های آن را به سمت داخل تا کرده و دور تا دور آن را با کوک های مناسب بدوزید سپس در پایان نخ را کشیده تا دم جمع شده و به شکل یک کیسه کوچک درآید و داخل آن را پر کنید. دم را در جای مناسب به پشت بدن بدوزید.

 

منبع: نی نی پلاس