جغد

آموزش تصویری دوخت مرحله به مرحله عروسک جغد 

وسایل مورد نیاز تکه پارچه مخمل کبریتیتکه پارچه کتان طرح دارتکه پارچه نمدی، چند رنگ مختلفنخ، روبان، سوزن ته گرد، چرخ خیاطیالیاف مناسب، برای پر کردن

مرحله اولالگوی بدن و بال جغد را روی کاغذ بکشید. پارچه مخمل و کتان را دولا تا کنید و روی پارچه ها به سمت داخل باشد. الگوی بدن و بال را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و با سوزن محکم کنید. سپس مطابق آن ها پارچه را ببرید.

مرحله دومبال ها را در جای مناسب با استفاده از سوزن ته گرد به قسمت جلوی جغد وصل کنید. سپس دور تا دور آن را کوک های زیگزاگ بزنید. بال ها را اتو کنید تا کاملا صاف شوند.

مرحله سومدو دایره مطابق شکل از پارچه نمدی کرم و دو دایره کوچک تر از نمد قهوه ای برای چشم ها ببرید. یک تکه به شکل لوزی از نمد نارنجی برای منقار جغد ببرید. یک تکه به شکل بیضی از نمد نارنجی برای پاهای جغد ببرید سپس آن را از وسط نصف کنید. چشم ها و منقار جغد را در جای مناسب به بدن جغد وصل کنید و با کوک های مناسب آن را بدوزید. پاها را نیز به پایین بدن جغد بدوزید.

مرحله چهارمدو تکه مربوط به بدن را روی هم گذاشته و با سوزن به هم وصل کنید روی کار به سمت داخل باشد و دور تا دور کار را با فاصله 0.5 سانتی متر از لبه کار با دقت بدوزید و قسمت کوچکی را باز بگذارید.

مرحله پنجماز قسمت باز جغد را به رو برگردانید و داخل بدن را با الیاف مناسب پر کنید. قسمت باز را بدوزید.

مرحله ششمروبان را پاپیون زده و به یکی از گوش های جغد بدوزید.

 

منبع: نی نی پلاس