پنگوئن جورابی

آموزش گام به گام ساخت عروسک پنگوئن جورابی

وسایل مورد نیاز

جوراب ساق بلند 1 عدد

الیاف مناسب برای پر کردن

نخ و سوزن

تکه پارچه نمدی به رنگ های( سفید، نارنجی، سیاه، آبی)

مرحله اول:

مطابق الگو قسمت های مختلف پنگوئن را روی جوراب مشخص کنید و از محل های مورد نظر ببرید. نوک، شکم، صورت، چشم های پنگوئن را نیز مطابق الگوهای مورد نظر از پارچه های نمدی به تعداد مورد نیاز ببرید.

مرحله دوم:

بدن / بدن پنگوئن را با الیاف مناسب پر کنید تا شکل دلخواه را پیدا کند. دوخت بدن را مطابق الگو انجام دهید. پاها را در محل مورد نظر در قسمت باز قرار داده و دوخت آن ها را با دقت انجام دهید.

دست ها / تکه های مربوط به دست ها را روی هم گذاشته و دور تا دور آن را بدوزید و قسمتی را باز بگذارید. دست ها را به رو برگردانید و آن ها را با الیاف مناسب پر کنید. سپس دوخت آن ها را به بدن با دقت انجام دهید.

مرحله سوم:

صورت/ دو تکه مربوط به چشم های نمدی پنگوئن را روی هم قرار دهید. سپس پارچه نمدی را در محل مناسب به صورت پنگوئن بدوزید.

نوک/ با استفاده از کوک های ریز و مناسب لبه دو تکه مربوط به نوک را بدوزید. روی پارچه ها به سمت بیرون باشد. داخل نوک را با الیاف مناسب پر کنید و با کوک های مناسب به صورت بزید.

مرحله چهارم:

شکم/ تکه مربوط به شکم پنگوئن را در جای مناسب به بدن آن بدوزید.

دم/ یک تکه به شکل مثلث مطابق الگو از قسمت پاشنه جوراب ببرید و با کوک های مناسب به پشت بدن پنگوئن بدوزید.

مرحله پنجم:

پا/ دور تا دور پاها را که باز است با کوک های مناسب بدوزید. قسمتی را باز بگذارید. پاها را را با الیاف مناسب پر کنید. روی خطی که بین دو پا قرار دارد کوک های مناسب زده تا دو پا از هم جدا شوند و قسمت باز را نیز بدوزید.

منبع: نی نی پلاس