گرفتن آروغ شیرخوار

یکی از موارد ضروری و اولین چیزهایی که والدین جدید درباره آن صحبت می کنند، آروغ گرفتن شیرخوارشان است.

در این ویدیو به سوالاتی از قبیل اینکه چگونه و چه وقت باید آروغ نوزاد را گرفت، دلایل گرفتن آروغ نوزاد، موارد قابل توجه برای اینکار ، چند بار باید آروغ نوزاد را بگیریم و ... پاسخ داده می شود.

منبع: نی نی فیلم