The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

فرزندی نابغه بسازید (آزمایشی-حذف نکنید)

تقریباً هیچ پدیده‌ای مثل تماشای رشد و یادگیری فرزندتان خوشایند نیست. هر نقطه عطف در رشد نوزاد صرف‌ نظر از اینکه تا چه حد بزرگ یا کوچک باشد، برای خانواده تجربه‌ای شگفت‌انگیز است. این لحظات فقط برای ثبت در کتاب کودک نیست، و به شما نشان می‌دهد که رشد فرزندتان چگونه صورت می‌گیرد. در دوازده ماه نخست، همان طور که نوزاد به سمت دوران نوپایی می‌رود، هر مهارت جدید به بروز مهارت بعدی می‌انجامد. هر نقطه عطف نیز به عنوان نشانگری است که رشد او را نشان می‌دهد.

در حالی که در انتظار هر خنده، صدا درآوردن یا گام مشتاقانه‌اش هستید، باید بدانید که بچه‌ها با هم فرق دارند و هر یک به شیوه‌ بی همتا و در زمان خاص خود رشد می‌کند. فرزند شما نیز توانایی‌ها و استعدادهای بی همتای خود را دارد. برای کسب تبحر در یک مهارت به فرزندتان فشار نیاورید و نخواهید به سرعت به هدف بعدی برسید. نوزادان به زمان نیاز دارند تا از تبحر در مهارت خود لذت برند و بتوانند از این مهارت برای رشد خود استفاده کنند و دیگر نواحی ذهن خود را گسترش بخشند.

نقاط عطف رشد نوزاد در سال اول زندگی

 

اولین خنده نوزاد در حدود شش هفتگی

سرانجام، متوجه واکنش اندکی از سوی فرزندتان می‌شوید! هفته‌ها سخت کوشش کردید تا به او عشق ورزید و از او مراقبت کنید و شاید احساس کنید که در ازای آن چیز زیادی دریافت نکرده‌اید. اینک حدود هفته ششم تا هشتم فرزندتان به شما می‌خندد و دنیای شما دگرگون می‌شود. این مهارت به رشد خود ادامه می‌دهد و حدود چهار تا پنج ماهگی احتمالاً لبخندهای پیاپی او را خواهید دید. این صدایی است که حتی در ساعت پنج صبح نیز از آن لذت خواهید برد.

چگونه به فرزندمان کمک کنیم؟

  • از صورتتان برای برقراری ارتباط با فرزندتان استفاده کنید، به او بخندید، با چهره شکلک های مسخره بسازید و هر راهکار ابتکاری دیگری را بیازمایید.
  • نوزادان عاشق تماشای واکنش های خود هستند، بنابراین، او را در مقابل آینه نگه دارید تا به خودش بخندد.
  • اغلب با فرزندتان حرف بزنید، صداهایی عجیب درآورید و منتظر خندیدن یا واکنش او بمانید.

 

کنترل گردن و پشت از دو تا شش ماهگی

بچه در دو ماهگی در حالی که روی شکمش دراز کشیده است، می‌تواند سر خود را از زمین بلند کند و در دو ماه آینده تمام سینه خود را بالا بگیرد. در پی این توانایی یاد می‌گیرد که در وضعیت متمایل چگونه می‌تواند وزن را روی دست‌هایش تحمل کند.

ماندن روی شکم برای رشد ماهیچه های دور شانه و پشت مهم است تا بعداً به خزیدن او کمک کند. بلند کردن سر در برابر نیروی جاذبه زمین نیز سیستم حرکتی گوش داخلی او را فعال می‌سازد. این عمل برای توازن، کنترل وضعیت بدن و کنترل حرکات چشم در مراحل بعدی اهمیت دارد.

چگونه به فرزندمان کمک کنیم؟

  • هنگام ماندن بچه روی شکمش اسباب بازی محبوب او را جلویش نگه دارید تا او برای نگاه کردن به آن مجبور به بلند شدن روی دست‌هایش شود.
  • زمان ماندن روی شکم در سمت پهلوی او راه بروید یا یک اسباب بازی را از سمت راست یا چپ او تکان دهید تا از چشم خود برای پیگیری حرکات استفاده کند.
  • می‌توانید بچه را روی حوله‌ی تا شده یا پتویی بگذارید تا از حمایت بیشتری زیر بازوانش برخوردار شود.
  • اجازه دهید که فرزندتان با شکمش روی سینه شما دراز بکشد تا بتواند صورت شما را ببیند. همچنین می‌توانید او را روی ران‌هایتان بگذارید تا منظره جدیدی از دنیای خود را ببیند.