The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

در هفته چندم بارداری هستم؟

پس از تایید بارداری، اولین چیزی که ذهن شما درگیر می کند، مدت زمانی است که از بارداریتان گذشته است. چند هفته باردارم؟!

تخمین موعد زایمان

مهمترین مسئله ای که باید به آن توجه کنید این‌ است که وقتی پزشک یا ماما موعد زایمان شما را محاسبه می‌کند، از روشی به‌عنوان "تخمین موعد زایمان‌" استفاده می‌کنند، در نتیجه زیاد بر این تاریخ تکیه نکنید، چراکه فقط کمتر از 5 درصد از نوزادن در تاریخ موعد زایمان خود متولد می‌شوند. یک دوره بارداری کامل از 38 تا 42 هفته تخمین زده می شود. بنابراین اگر خود را برای 42 هفته بارداری آماده ‌کنید، اگر تاریخ تخمینی زایمان شما آمد و رفت، ناامیدی کمتری را تجربه خواهید کرد. عوامل بسیاری وجود دارند که هرگز قادر به حدس دقیق موعد زایمان فرزندتان نیستید.

 

هفته اول بارداری از چه زمانی شروع می شود؟

هفته اول بارداری از اولین روز آخرین پریود شما آغاز می‌گردد. غریب است؟! اما این تاریخ دقیقی است که پزشکان و ماما از آن استفاده می کنند، مگر لقاح جنین آزمایشگاهی انجام داده باشید و دقیقا بدانید که چه زمانی تخمک بارور شده است، در حقیقت لحظه دقیق تخمک گذاری معمولاً ناشناخته است. البته روش محاسبه دیگری نیز وجود دارد که معیوب است، یعنی در این روش محاسبه فرض می‌شود که شما با پریود 28 روزه در روز 14 تخمک گذاری خواهید داشت. البته هر خانمی چرخه و دوره خاص خود را دارد. امکان دارد شما چرخه‌ای کوتاه‌تر یا بلندتر از 28 روز داشته باشید و ممکن است در هر زمان در این میانه تخمک گذاری کرده باشید! اما برای یافتن تاریخ زایمان، مدت بارداری به عنوان "دروه ای میانگین" شمرده می‌شود. بنابراین وقتی اولین پریود خود را نمی‌بینید، از پیشتر چهار هفته باردارید. در نظر داشته باشیم که هیچ موعد زایمانی کاملاً دقیق نیست.