The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

رایحه خاص بارداری ابزاری برای تشخیص جنسیت جنین

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان آمریکایی نشان می‌دهد: برخی از گونه‌های ماده، یک رایحه بارداری طبیعی منتشر می‌کنند که گونه‌های نر قادر به تشخیص آن هستند.

برخی تحقیقات عنوان می‌کنند که برخی گونه‌های نر از جمله انسان از توانایی استشمام رایحه خاص و تشخیص بارداری گونه ماده برخوردار هستند.

 محققان دانشگاه‌های دوک و کالیفرنیا در برکلی در تحقیق اخیر خود نشان دادند، برخی گونه‌های ماده یک رایحه بارداری طبیعی منتشر می‌کنند که گونه‌های نر قادر به تشخیص این رایحه هستند؛ چنین رایحه‌ای حتی می‌تواند جنسیت جنین در رحم را نیز مشخص کند.

در این مطالعه، میمون‌های لمور ماده مورد بررسی قرار گرفتند؛ محققان از سوآب پنبه‌ای برای جمع‌آوری نمونه بو از ناحیه تناسلی 12 لمور باردار قبل و در زمان بارداری استفاده کردند.

از آنالیز شیمیایی برای شناسایی صدها ترکیب که رایحه بارداری را تشکیل می‌دهند، استفاده شد و نخستین شواهد مستقیم در گونه‌های حیوانی بدست آمد که نشان می‌دهد، رایحه مادر باردار بر اساس جنسیت جنین متفاوت است.

محققان دریافتند، لمورهای باردار رایحه ساده‌ای از خود منتشر می‌کنند که حاوی ترکیبات بودار کمتری در مقایسه با دوره قبل از بارداری است و این رایحه زمانی‌که مادر، جنین پسر باردار باشد، بارزتر است.

 به گفته محققان، این رد بویایی به تعاملات اجتماعی لمورها از جمله شناسایی مادر و نوزاد و کاهش درگیری بین گروهی کمک می‌کند.