The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

عوارض یا خطرات زیاد از حد مایع آمنیوتیک (مایع دور جنین)

سوال مخاطب:

اگر مقدار مایع آمنیوتیک بیشتر از حد نرمال باشد، خطرناک است و راه درمان آن چیست؟

 

پاسخ کارشناس:

دکتر آرین (جراح و متخصص زنان،زایمان و نازایی)

 

مقدار مایع آمنیوتیک در هر ماه مقداری افزایش می یابد تا آخر حاملگی به یک لیتر می رسد زیادی آن اول از همه مربوط به دیابت آشکار یا نهفته است. دوم بیمارانی که گروه خونی منفی دارند و در حاملگی های قبل آمپول روگام نگرفته اند و گاهی هم مربوط به کلیه جنین است که ادرار آن بیش از معمول است و در هر حال در جریان حاملگی کاری نمی توان انجام داد فقط باید منتظر زایمان ماند تا علت آن مشخص گردد.

 

موضوعاتی که در این بخش مشاهده می کنید سوالاتی است که توسط مخاطبان نی نی پلاس مطرح شده و توسط پزشکان متخصص و ماما هایی که با این مجموعه همکاری می کنند پاسخ داده شده است.

شما نیز می‌توانید با ارسال سوالات خود به مادران دیگر كمك كنید، زیرا مشكل شما ممكن است مشكل دیگر مادران نیز باشد.

مطالب بیشتر:

 

منبع: نی نی +