The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

اندازه گیری حجم مایع آمنیوتیک در بارداری (آزمایش مایع آمنیوتیک)

حجم مایع آمنیوتیک که فرزندتان در آن غوطه ور است با استفاده از سونوگرافی سنجیده می شود. پزشک تان همچنین می تواند با انجام دادن آزمایش بیوفیزیکال پروفایل (biophysical profile ضربان قلب، تنفس، حرکات و توانایی حرکت اندام های جنین را می سنجد ) میزان یا اندازه مایع آمنیوتیک را بسنجد.

آزمایش مایع آمنیوتیک چیست؟

مایع آمنیوتیک فرزندتان را در رحم احاطه کرده و به رشد ریه ها، دستگاه گوارش و عضلات او کمک می کند. در حالی که باردار هستید، پزشک تان به کرات حجم مایع آمنیوتیک رحم تان را ارزیابی می کند. اگر حجم مایع کم یا زیاد شود مشکلات زیادی مثل زایمان زودرس بروز می کند. پزشک متخصص زنان و زایمان یا متخصص رادیولوژی در حین آزمایش سونوگرافی حجم مایع آمنیوتیک را می سنجند. آنها برای سنجش حجم این مایع از شاخص مایع آمنیوتیک (AFI) استفاده می کنند.

آزمایش مایع آمنیوتیک چگونه انجام می شود؟

پزشک متخصص زنان و زایمان یا متخصص رادیولوژی در حین آزمایش سونوگرافی حجم مایع آمنیوتیک را پس از محاسبه قطر قدامی - خلفی مایع آمنیوتیک می سنجند.

نتایج آزمایش مایع آمنیوتیک

کاهش حجم مایع آمنیوتیک در هفته های نخست بارداری خطرناک و نشان دهنده رشد اندک جنین است. اگر این حالت در ماه های انتهایی بارداری بروز کند، نشان دهنده تضعیف جفت است. افزایش حجم مایع آمنیوتیک مشکل خاصی را ایجاد نمی کند اما نشانه رشد اندک جنین و زایمان زودرس است.

انجام دادن آزمایش آمنیوتیک در دوران بارداری

پزشک متخصص زنان و زایمان یا متخصص رادیولوژی در هر جلسه سونوگرافی حجم مایع آمنیوتیک بدن تان را می سنجند.

همچنین شما می توانید با استفاده از ابزار محاسبه و تخمين میزان نرمال مایع آمنیوتیک از مقدار مایع آمنیوتیک در هر هفته از بارداری خود مطلع شوید.

 

 

مطالعات بیشتر در مورد مایع آمنیوتیک :

1. مایع آمنیوتیک چیست و چه وظایفی دارد؟

2. پلی­ هیدرامینوس یا بالا بودن سطح مایع آمنیوتیک

3. الیگوهیدرامنیوس یا پایین بودن حجم مایع آمنیوتیک

 

 

منبع: نی نی پلاس