خواب شبانه را فدای تلویزیون نکنید!

یافته های تازه نشان می دهند، قرار گرفتن در معرض نور در طول روز ممکن است تاثیر مخرب نور آبی رنگ تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر بر خواب شبانه را کم کند.

نتایج بررسی های گذشته نشان دادند، نور آبی رنگ مانیتورهای تلفن همراه، تلبت و کامپیوتر در خواب شبانه اخلال ایجاد می کند.

محققان دانشگاه آپسادای سوئد تاثیر نور آبی رنگ مانیتور تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر را بر روی بیش از 14 نوجوان سنجیدند.

دکتر فریدا رنگتل، استاد عصب شناسی دانشگاه آپسادا و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته اصلی ما این است که قرار گرفتن در معرض نور آبی رنگ مانیتورهای گوشی های همراه، تبلت ها و کامپیوترها در طول روز به خواب شبانه دانش آموزان آسیب نمی زند. "

او افزود:" باید به دانش آموزان، والدین، کارمندان و ... توصیه کرد که کنترل کردن ایمیل ها، حضور در شبکه های اجتماعی و ... را دست کم چهار ساعت پیش از خوابیدن تمام کنند. "

منبع: upi