10 قدم تا شناسایی والدین هلی کوپتری!

والدین هلی‌کوپتری به پدرها و مادرانی گفته می‌شود که اجازه نمی دهند فرزندان شان دست به سیاه و سفید بزنند. این گونه والدین مثل هلی کوپتر اطراف فرزندشان پرسه می زنند، او را تحت نظر دارند و به محض بروز حادثه ظاهر می شوند. اگر پاسخ تان به ۱۰ سوال زیر مثبت است، در زمره والدین هلی کوپتری قرار دارید و فرصت زندگی و تجربه کردن به فرزندتان نمی دهید.

۱- اگر نمره فرزندتان در امتحان پایین باشد با معلم اش تماس می‌گیرید و علت را جویا می شوید؟

۲- اگر فرزندتان همراه دوستان اش به میهمانی شبانه برود، نگران و منتظر هستید؟

۳- هر روز اتاق فرزندتان را تمیز می ‌کنید؟

۴- در انجام دادن تکالیف به فرزند تان کمک می‌کنید؟

۵- اگر فرزندتان در مدرسه با دوستانش مشکل پیدا کند، با والدین دوست فرزندتان تماس می‌گیرید؟

۶- برای فرزندتان سرگرمی پیدا می‌کنید؟

۷- پس از بروز درگیری بین فرزندتان و همکلاسی‌هایش، با معلم اش حرف می زنید؟

۸- مثل سایه فرزندتان را دنبال می کنید؟

۹- کیف فرزندتان را آماده می‌کنید؟

۱۰- وظایفی که به عهده فرزندتان گذاشته می‌شود را انجام می‌دهید؟

منبع: daily mail