گریه نوزاد

گریه نوزاد

گریه ی نوزادان به منظور برقراری ارتباط با شماست

در این ویدیو به دلایل گریه ی نوزادان اشاره دارد

منبع: نی نی +