چه زمانی زایمان سزارین انجام می شود؟

چه زمانی زایمان سزارین انجام می شود؟

زایمان به دو صورت طبیعی و سزارین انجام می شود که هدف هر دو روش زایمانی کم خطر و تولد نوزادی سالم است

منبع: نی نی +