The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

پیشگیری از بروز افسردگی در کودکان با فعالیت بدنی!

والدین دهه ها است فرزندان شان را تشویق می کنند برای بازی کردن به فضای باز - حیاط، کوچه، پارک و ... - بروند. اکنون، یافته های تازه نشان می دهند، افزایش فعالیت های بدنی خطر بروز علایم و نشانه های افسردگی را در کودکان و نوجوانان کاهش می دهند.

به گزارش سایت نی نی پلاس، محققان مدرسه پزشکی دانشگاه اسلو در نروژ، پس از مطالعه بر روی 700 کودک شش، هشت و 10 ساله دریافتند، کودکانی که مرتب پیشگیری از بروز افسردگی در کودکان با فعالیت بدنی! می کنند خطر ابتلاء به افسردگی را دست کم تا چهار سال آینده از میان می برند. 

نتایج پژوهش های گذشته نشان دادند، فعالیت بدنی نوجوانان و بزرگسالان خطر بروز علایم و نشانه های افسردگی را کم می کند.

پروفسور تونجی زاهل، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه اسلو و سرپرست این مطالعه گفت:" فعال بودن، جنب و جوش و عرق کردن فواید بسیاری دارد و به راحتی می تواند علایم و نشانه های افسردگی را از میان ببرد. "

او افزود:" یافته های ما نشان می دهند، کودکان و نوجوانانی که از علایم و نشانه های افسردگی رنج می برند، فعالیت بدنی اندکی دارند. "

منبع: healthday