داروی تیروئید موثر در کاهش ریسک سزارین

داروی تیروئید موثر در کاهش ریسک سزارین

طبق نتایج تحقیقات مصرف داروی تیرویید برای مادرانی که دچار کم کاری خفیف تیروئید هستند در کاهش ریسک زایمان زود هنگام، سزارین و وزن پایین نوزاد هنگام تولد موثر است

منبع: نی نی +