The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آن چه مادران باید بدانند: مدیریت تغذیه دوقلوها!

فرزندان دوقلوی تان به دنیا آمده و نگران تغذیه شان هستید؟ مطمئن باشید شیر خودتان بهترین گزینه برای تغذیه آنها است. شیر مادر حاوی آنتی ‌بادی‌ هایی است که سیستم ایمنی بدن نوزاد را تقویت می کنند. دوقلوها در اکثر قریب به اتفاق موارد به دلیل این که زودتر از موعد تعیین شده متولد می شوند از کمبود وزن رنج می برند. شیر مادر بهترین گزینه برای تغذیه آنها است چون هضم این ماده غذایی برای معده شان که به خوبی رشد نکرده راحت ‌تر است.

به هر یک از نوزادان جداگانه شیر بدهید تا به قدرت مکیدن شان پی ببرید. در ۲۴۴ ساعت اول، میزان شیر خوردن و ادرار و مدفوع کردن را یادداشت کنید.

پس از آن که میزان شیر مورد نیاز هر یک از فرزندان را مشخص کردید، روش و زمان شیر دادن را انتخاب کنید.

اگر می خواهید هم زمان به آنها شیر بدهید، بهترین وضعیت شیردهی، قرار دادن آنها در پهلوهای تان است. دو بالشت در دو طرف تان بگذارید و فرزندان تان را روی آنها بگذارید به شکلی که سر هر دو رو به‌ صورت تان باشد.

بیشتر مادران شیر مورد نیاز فرزندان دوقلوی شان را تأمین می کنند. در هر ۲۴ ساعت، ۸ تا ۱۲ مرتبه به فرزندان تان شیر بدهید تا میزان تولید شیرتان افزایش پیدا کند. هر نوزاد را با دو پستان

تغذیه کنید، چون الگوی شیر خوردن نوزادان با یکدیگر متفاوت است.

اگر پزشک پس از اندازه‌ گیری قد و وزن فرزندان تان تشخیص داد شیرتان کافی نیست، چند وعده در روز به آنها شیر خشک بخورانید. شیر خودتان را نیز بدوشید تا تولید شیر کم نشود.

منبع: parents