The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آمادگی پدر برای زایمان!

مسئولیت های زنان در دوران بارداری و پس از تولد فرزند افزایش می یابد، اما این بدان معنی نیست که مردان به عنوان پدر هیچ مسئولیتی در قبال فرزندشان ندارند.

 

محققان آکادمی متخصصان اطفال و زنان و زایمان آمریکا به پدران توصیه می کنند تا اقدامات زیر را انجام دهند:

- با همسرتان درباره این که قصد دارید بند ناف فرزندتان را ببرید مشورت کنید.

- به همسرتان در کنترل و کاهش درد زایمان کمک کنید. به تصمیم اش احترام بگذارید و آگاه باشید که ممکن است در طول پروسه زایمان نظرش را عوض کند.

- اگر قصد دارید همراه همسرتان در بیمارستان بمانید، از فرد مطمئنی بخواهید در خانه از فرزند و والدین تان مراقبت کند.

- هنگام انتقال همسرتان به بیمارستان، کمربند ایمنی اش را ببندید و با سرعت مطمئنه رانندگی کنید.

- خودروی تان را یکی دو هفته پیش از زایمان آماده نگه دارید تا در شرایط اضطراری قابل استفاده باشد.

- هنگام بروز درد زایمان، همسرتان را به سرعت به بیمارستان یا مرکز درمانی منتقل کنید.

منبع: healthday