چرا کودکان دست های شان را می جوند؟

فرزند سه ماهه ام دست هایش را می جود. دندان در می آورد؟

 

پاسخ

ممکن است فرزند سه ماهه تان دندان در می آورد. اکثر قریب به اتفاق کودکان در چهار تا هفت ماهگی دندان در می آورند. اما فرزند سه ماهه تان به احتمال بسیار زیاد دست هایش را کشف کرده و با آنها بازی می کند که نشان دهنده رشد و نمو و تندرستی است. شما باید نظارت بر او را افزایش دهید تا از به دهان گذاشتن اسباب بازی ها و اجسام و خفه شدن اش جلوگیری کنید.

 

منبع: parents