توصیه تندرستی: برقراری ارتباط مستحکم با نوزاد!

نگهداری کردن از نوزاد تازه متولد شده می تواند دلهره آور باشد، اما والدین باید بر ایجاد ارتباط مستحکم میان خود و فرزندشان تمرکز کنند. متخصصان انجمن روان شناسی کودک بریتانیا باور دارند، والدین با مطالعه و اجرای موارد زیر می توانند ارتباط مستحکمی با فرزندان برقرار کنند:

 

- با استفاده از حرکات حساب شده دست پوست بدن فرزندتان را نوازش کنید.

- تکنیک های ماساژ دادن را از پزشک متخصص اطفال یا از طریق مطالعه کتاب های معتبر بیاموزید. ماساژ دادن فرزندتان به ایجاد آرامش در او کمک خواهد کرد.

- با فرزندتان حرف بزنید و برایش آواز بخوانید.

- با یکدیگر موسیقی آرام بخش گوش کنید.

منبع: healthday