The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

با شکایت های مادران از زایمان با بی حسی اپیدورال آشنا شوید!

علی رغم این که به ستون فقرات 61 درصد بانوان باردار، هنگام زایمان، با هدف تسهیل پروسه تولد نوزاد داروی بی حسی تزریق می شود اما برخی از بانوان با وجود دریافت داروی بی حسی با مشکلات زیر دست و پنجه نرم می کنند که پروفسور ژوزفین راس، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه برکلی و مدیر مرکز مطالعات طب بیهوشی آمریکا به آنها پاسخ می دهد:

 

1- " درد زیادی داشتم اما پرستار پس از گذشت یک ساعت داروی بی حسی تزریق کرد. "

2- " از پرستار خواستم داروی بی حسی قوی تزریق کند، اما پس از تزریق دارو پاهایم بی حس شدند و حرکت نمی کردند."

3- " نمی خواستم چیزی احساس کنم، اما فشار و بیرون آمدن نوزاد را به خوبی حس می کردم. "

4- " فکر می کردم بتوانم از تخت پایین آمده و راه بروم، اما پس از تزریق داروی بی حس کننده این کار دشوار شد. "

5- " هیچ کس نگفته بود سوزن سرنگی که داروی بی حس کننده با آن تزریق می شود بزرگ است. پرستاران و پزشکان باید از سوزن های کوچک تر استفاده می کردند. "

 

پاسخ ها

- من با همه مادرانی که در چنین شرایطی قرار گرفته اند همدردی می کنم.

- بی حس شدن پاها و حرکت نکردن آنها پس از تزریق داروی بی حسی به ندرت بروز می کند که باید بررسی شود.

- پس از تزریق داروی بی حسی، درد احساس نشده و پروسه زایمان به سهولت انجام می شود، اما نمی توان حس فشار را از میان برد.

- تزریق داروی بی حسی، برخی اوقات به روشی کور تبدیل می شود. پزشکان متخصص بیهوشی معتقدند داروی بی حسی در بدن هر یک از بانوان تاثیر متفاوتی می گذارد. هم از این رو، برخی از بانوان به راحتی می توانند از تخت پایین آمده و راه بروند، اما برخی از بانوان نیز نمی توانند چنین کنند.

- متاسفانه سوزن سرنگ بزرگ است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.

منبع: fitpregnancy