نوزادان بریتانیایی قهرمان گریه جهان شدند!

یافته های تازه نشان می دهند، نوزادان بریتانیایی بیش از سایر هم سن هایشان در جهان گریه می کنند.

پژوهشگران پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات پزشکی بیش از هشت هزار و 700 نوزاد در 12 هفته نخست زندگی شان در کشورهای مختلف پی بردند نوزادان بریتانیایی، ایتالیایی، کانادایی و هلندی مقام اول تا چهارم گریه جهان را کسب کرده اند.

نوزادان بریتانیایی با دو ساعت گریه روزانه در دو هفته ابتدایی عمر مقام نخست را کسب کردند.

پروفسور دیتر ولک، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه لیدز و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته های گذشته نشان دادند که زمان گریه کردن نوزادان در هفته های نخست زندگی متفاوت است، اما یافته های تازه نشان می دهند، مدت زمان گریه نوزادان رو به کاهش است و با ژنتیک، تجربه بارداری، فرزند پروری و ... ارتباط دارد. "

او افزود:" نموداری که طراحی و منتشر کرده ایم به والدین کمک می کند تا زمان گریه طبیعی نوزادان را شناسایی کرده و از سالم بودن فرزندان شان مطمئن شوند. "

منبع: express