The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

خود آزاری کودک طبیعی است؟

پسر 16 ماهه ام بالافاصله پس از این که ناراحت می شود، سرش را به دیوار می کوبد و گریه می کند. این کار طبیعی است یا نشانه ابتلا به اوتیسم؟

دکتر کارلوس ژاوئر، استاد مدرسه روان پزشکی دانشگاه لیسبون:

به نظر می رسد، پسرتان رفتارهایی بروز می دهد که اختلال " خود آسیب زنی " نامیده می شود. رفتارهای مضر در نتیجه آزاد شدن ماده شیمیایی اندورفین در مغز، عدم تعادل عصبی و سرخوشی بروز می کنند. کودکی که از بیان احساس اش با توجه به دایره واژگان محدودی که در اختیار دارد نا امید شده، خود آزاری می کند.

گر چه خود آزاری با ابتلاء به اوتیسم ارتباط دارد اما از جمله نشانه های تشنج نیز است.

بهترین راه برای تشخیص علت بروز چنین رفتارهایی در فرزندان، ارزیابی علایم و نشانه های نارسایی های مختلف با کمک گرفتن از پزشک است.

به هر حال، خود آزاری، رفتاری طبیعی نیست. از پزشک متخصص اطفال بخواهید شنوایی فرزندتان را بسنجد تا علت حرف نزدن فرزندتان مشخص شود.

منبع: parents