آیا استفاده از پستانک برای نوزاد ضرر دارد؟

آیا استفاده از پستانک برای نوزاد ضرر دارد؟

در این ویدیو به شرایط استفاده از پستانک اشاره می شود که آیا استفاده از پستانک برای نوزاد مضر است یا مفید؟

منبع: نی نی +