The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

افزایش مهارت های اجتماعی، نتیجه تعامل پدر و نوزاد

یافته های تازه نشان می دهند، مردانی که تازه پدر شده اند، با وقت گذرانی با فرزندشان می توانند به رشد روحی روانی آنها کمک کنند.

محققان بریتانیایی 128 پدری که نوزادان سه ماهه داشتند را تحت نظر گرفتند و پس از دو ساله شدن فرزندان شان رشد روحی روانی آنها را سنجیدند.

نوزادانی که پدران شان در ماه های نخست زندگی با آنها زندگی می کردند، آزمایش مهارت های تفکر خلاق را در دو سالگی بسیار بهتر از هم سالان شان که پدران شان چنین نکرده بودند پشت سر گذاشتند.

یافته های پژوهشگران بریتانیایی نشان داد، واکنش های رفتاری پدر نقش اساسی در رشد روانی و ارتقاء مهارت های اجتماعی کودکان ایفاء می کند.

دانشمندان تفاوتی در تاثیر رفتارهای پدران بر فرزندان دختر و پسر مشاهده نکردند و دریافتند تعامل پدر تاثیر مثبتی بر مهارت های اجتماعی کودکان دختر و پسر می گذارد.

دکتر پل رمچاندی، استاد کالج سلطنتی لندن و سرپرست این مطالعه گفت:" تعامل پدر با نوزادانی که کمتر از سه ماه دارند، تاثیر مثبتی بر رشد شناختی آنها می گذارد. "

دکتر واهشتا ستنا، استادیار مدرسه پزشکی دانشگاه لندن و دستیار دکتر رمچاندی نیز گفت:" ما همچنین دریافتیم تعامل موثر، آرام و عاری از استرس پدر با فرزندان در دو سال نخست زندگی، به ارتقاء مهارت های حل مسئله، اجتماعی، زبانی و توجه آنها کمک خواهد کرد. "

او افزود:" یافته های ما نشان داده اند تشویق کردن از پدران برای برقراری ارتباط با فرزندان شیرخواره اهمیت بسیار زیادی دارد. "

مطالعه بیشتر:

1- تحکیم رابطه پدر و فرزند با هورمون عشق

2- اهمیت ارتباط عاطفی با پدر

منبع: healthday