علایم شروع زایمان

علایم شروع زایمان

اگر این اولین بارداری شماست تشخیص علایم شروع زایمان دشوار خواهد بود، برخی از مادران در پایین کمر خود دردی را احساس می کنند که بتدریج شدت می گیرد

از علایم دیگر شروع زایمان خونریزی است...

منبع: نی نی +