حمام کردن نوزادهمراه با شادی و سرگرمی

حمام کردن نوزادهمراه با شادی و سرگرمی

اگر نوزاد شما علاقه ای به حمام رفتن از خود نشان نمی دهد شما می توانید با ترفندهایی او را نسبت به حمام رفتن علاقمند کنید تا او نسبت به حمام رفتن دید مثبتی پیدا کند

می توانید تعدادی اسباب بازی مخصوص حمام برای او تهیه کنید، با کمی آب بازی میتوانید او را برای لذت بردن از حمام تشویق کنید، آواز بخوانید، بخندید...

منبع: نی نی +