The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آیا رحم دو شاخ باعث نازایی می شود؟

آیا با داشتن رحم دو شاخ می توان بارداری طبیعی داشت؟

 

انواع و درجات رحم دوشاخ:

 رحم دوشاخ درجات مختلفی دارد از تیغه دار تا دوشاخ کامل که اکثرا سقط یا زایمان زودرس در این حالت رخ می دهد که با استراحت، دوختن دهانه رحم، مصرف داروهای شل کننده رحم در طول حاملگی ممکن است بارداری موفقی داشته باشید.

 

درمان رحم دوشاخ

در غیر این  صورت این بیماران باید قبل از بارداری مجدد ،جراحی شوند. اگر تیغه کم باشد از راه واژن یا هیستروسکوپی و اگر شدید باشد از راه شکم و با جراحی باز دو قسمت را به یک بخش تبدیل می کنند تا حاملگی به نتیجه و سرانجام مثبت برسد.

 

 در مورد نوع زایمان طبیعی یا سزارین بستگی به شرایط استقرار جنین و موارد دیگر دارد که در موقع زایمان بررسی و تصمیم گیری می شود. البته اگر جراحی قبل از بارداری برای یکی کردن دو بخش رحم صورت بگیرد حتما باید سزارین انجام شود.

 

مطالب بیشتر:

 

 

 

منبع: نی نی پلاس