برای جلوگیری از زردی نوزاد در بارداری چه کنیم؟

هفته28 بارداری هستم. آیا تغذیه من تا پایان بارداری در بروز بیماری زردی در نوزاد موثر است؟ برای جلوگیری از ایجاد زردی چه می توان کرد؟

 

زردی نوزاد مطلقا به تغذیه یا عوامل دیگر ارتباط ندارد. زردی نوزاد یا یرقان نوزاد به این معنی است که در حدود روزهاي سوم تا پنجم پس از تولد، سفيدي چشم هاي نوزاد و پوست بدن او زرد می شود. علت اين مشكل مقدار زياد ماده ای بنام بيلی روبين (Bilirubin) در خون نوزاد است. اين ماده از تخريب سلول های قرمز قديمی خون توليد می شود.

 

چه چيزي باعث زردی در نوزادان مي شود؟ 

فلسفه زردی در نوزاد این است که چون نوزاد در داخل رحم اکسیژن کمتری از طریق مادر نصیبش می شود، تعداد گلبول های قرمزش افزایش می یابد (در بالغین 5-4 میلیون است و در جنین تا 7 میلیون افزایش می یابد) به محض تولد گلبول های قرمز اضافی باید از بین بروند تا به حد 5 میلیون برسند، چون مواد حاصل از انهدام گلبول های قرمز یا بیلی روبین که عامل زردی است در کبد تجزیه و قابل دفع از طریق کلیه و ادرار است این پدیده در برخی از نوزادان کمتر اتفاق می افتد، لذا بیلی روبین اضافی به شکل زردی نمایان می شود به همین دلیل است که با چراغ های فلورسنت مخصوص و تاباندن آن به پوست نوزاد قسمتی از بیلی روبین تجزیه و دفع می شود. در مواقعی که زردی خیلی بالا برود و از 20 تجاوز نماید، باید تعویض خون به وسیله متخصص نوزاد ورزیده انجام شود در نوزادان نارس- مادرانی که گروه خونی O به ویژه O- داشته باشند پدیده زردی حادتر است. بنابراین از قبل نمی توان پیش بینی کرد که نوزاد زردی می گیرد یا نه و راهی برای پیشگیری از این قضیه وجود ندارد و به تغذیه و دارو هم ارتباطی ندارد.

 

مطالب بیشتر:

1-ویدیو ی از زردی یا یرقان

2-ناسازگاری Rh جنین و مادر (ناسازگاری خون جنین و مادر)

3-با تولد نوزاد نارس چه باید کرد

 

 

منبع : نی نی پلاس